520

​Hjælpemidler, afprøvning 

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Målgruppe 

Voksne med: 

 • moderat til svær afasi eller andre kommunikationsvanskeligheder som følge af hjerneskade 
 • alvorlige kognitive vanskeligheder
 • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose eller demens 
 • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme 
 • cerebral parese, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer 
 • muskelsvind eller andre fysiske handicap, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer. 

Formål 

Indsatsen skal kompensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

 • afprøvning af relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
 • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
 • afprøvning af omverdenskontrol 
 • afprøvning af særlige telefoniløsninger 
 • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol. 

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.
 Redaktør