​Hjælpemidler, opfølgning

Hvordan sikrer vi, at borger med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder får automatiseret brugen af sit hjælpemiddel i hverdagen?

Lovgrundl​ag 

Specialrådgivning - Lov om social service § 12. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4. 

​​Målgruppe 

Voksne med alvorlige kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder, der kan kompenseres med et hjælpemiddel. 

​​Formål 

Opfølgningen skal sikre, at borgeren får automatiseret brugen af hjælpemidlet i hverdagen og får den nødvendige støtte til at holde fast i de nye måder at kompensere for vanskelighederne. 

​Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter samt afprøvning og instruktion af hjælpemidler tilbydes: 

  • opfølgende rådgivning om relevante strategier og systemer fx opbygning af dagsplaner 

  • justering af opbygning af systemer for at støtte borgeren i brugen af hjælpemidlet. 

Instruktionen kan foregå i hjemmet for at få implementeret brugen af hjælpemidlet i hverdagsaktiviteter.

​​Værd at vide 

Opfølgningsforløbet vil forløbe over 6 – 8 måneder. 
Redaktør