Forløb efter erhvervet hjerneskade inkl. udredning

Hvordan kan vi påbegynde et forløb med det formål at mindske borgers oplevelse af begrænsninger?​

I denne ydelse er der fokus på timing og faglig koordination af den specialiserede indsats. Ydelsen kan eksempelvis anvendes, når borger har behov for hurtigt at blive kompenseret for følgerne efter erhvervet hjerneskade.

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om aktiv beskæftigelse
Lov om social service 

Målgruppe 

Borgere med kommunikative og/eller kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, herunder afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, opgaveløsning, planlægning, sygdomsindsigt, perceptuelle vanskeligheder e.l. Derudover kan der forekomme syns- eller høremæssige gener (lydfølsomhed eller tinnitus) som følge af skaden.

Formål 

Formålet med ydelsen er: 

  • at udrede borgers funktionsnedsættelse (ressourcer og begrænsninger) 
  • at kunne påbegynde et forløb med udgangspunkt i borgers motivation og behov
  • at mindske borgers oplevelse af begrænsninger 

Indhold 

Ydelsen bliver organiseret som et samlet, multidisciplinært og helhedsorienteret forløb, hvor timing og faglig koordination af den specialiserede indsats er afgørende.

Ydelsen kan indeholde:

  • udredende ICF-interview og definering af målsætning i samarbejde med borger og evt. pårørende
  • afprøvning/undervisning/rådgivning i kompenserende strategier og tilgange
  • afprøvning/undervisning af kommunikative/kognitive hjælpemidler 
  • samarbejde med sagsbehandler, hjerneskadekoordinator og genoptræningsenheder
  • løbende testning af borgers funktionsniveau gennem forløbet
  • deltagelse i tværfaglige målsætningsmøder eller koordinerende møder i kommunalt regi 

Værd at vide 

Forløbet varetages af et tværfaglige team, som består at logopæder, neuropsykologer, optiker, IKT-konsulenter, hørekonsulenter og synskonsulenter.

Ydelsen kan i nogle tilfælde afsluttes efter dette samlede forløb, mens der i andre tilfælde vil blive peget på yderligere målrettet indsats. 

Timetallet dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borger/pårørende/personale, dokumentation, koordination og samarbejde med kommunen.

Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder.


Redaktør