551

Afasi, intensiv holdundervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med let til moderat afasi (ICF grad 1 til 2) med primært ekspressive (verbale) vanskeligheder. Undervisningen henvender sig både til borgere i akutfasen og til borgere med kronisk afasi. 

Formål

Undervisningen skal forbedre borgerens ekspressive sprogfunktion (verbale sprogproduktion). Samtidig skal borgeren og pårørende opnå kendskab til bevarede verbale ressourcer, og hvordan disse anvendes i kommunikation i hverdagen.  

Indhold

Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt forløb i en lille gruppe med max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktionsniveau for at sikre, at alle deltagere bliver mødt og udfordret i netop deres ekspressive vanskeligheder. 

Undervisningen, der foregår flere gange om ugen, omhandler:
  • brug af intakte ekspressive funktioner til ordmobilisering 
  • anvendelse af kompenserende kommunikationsstrategier, når disse ledsager eller faciliteter den verbale mobilisering af ord
  • testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer
  • oplæg til visitation eller afslutning.
Undervisningen tilrettelægges som naturlige kommunikative handlinger og situationer for at sikre transfer.

Værd at vide

Ydelsen skal ses i sammenhæng med anden indsats på Kommunikationscentret. 
Afbud til holdundervisning erstattes kun hvis Kommunikationscentret aflyser undervisningen.Redaktør