553

​Afasi, holdundervisning

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe 

Borgere med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1 til 3). 

Formål 

Undervisningen skal forbedre borgerens sproglige funktioner og mulighed for kommunikation i dagligdagen. 

Holddeltagelse sikrer forbedring af de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver indlært og anvendt.
Samtidig skal borgeren, de pårørende og evt. andre relevante personer opnå kendskab til de bevarede ressourcer samt forståelse for de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med en hjerneskade. 

Indhold 

På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab, vil befordre både den sproglige og den kommunikative udvikling.

Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at hver enkelt deltager vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: 

  • viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger
  • viden om sprogfunktioner
  • indlæring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på fx mimik, kropssprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi
  • vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan kan man være en støttende samtalepartner
  • testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer m.v. 

Det tværfaglige team inddrages efter behov.

Værd at vide

For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. 

Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning. 

Afbud til holdundervisning erstattes kun, hvis Kommunikationscentret aflyser undervisningen.Redaktør