​Pårørendesamtaler/familiesamtaler

Hvordan kan de pårørende opnå en bedre erkendelse af familiens nye livsbetingelser og føle sig rustet til at klare de udfordringer, som det kan give at være pårørende til et menneske ramt af en hjerneskade?​

​Lovgrund​​​lag 

Lov om specialundervisning for voksne, jf. vejledningens kap. 3. 

Specialrådgivning § 12 

Service​lov

Målgruppe 

Pårørende til mennesker med følger af erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom. 

​Når et menneske rammes af en skade på hjernen, ændrer tilværelsen sig ofte betydeligt, ikke kun for den ramte, men også for den ramtes familie. Dette kan betyde, at gamle vaner og rutiner skal ændres, og der skal findes nye hensigtsmæssige måder at leve sammen på i hverdagen. Mange oplever, at det kan være svært at finde sig til rette i parforholdet eller i familien på nye præmisser. Viden om følger af skaden samt forståelse af egne eller den ramtes følelsesmæssige reaktion på disse ændringer, kan bidrage væsentligt til afklaring af familiens samlede handle- og udviklingsmuligheder.

Formål 

Indsatsen skal give de pårørende indsigt i følgerne efter en hjerneskade samt give mulighed for at erfaringsudveksle i et fortroligt, anerkendende forum, hvor den enkelte kan føle sig mødt. Målet er at opnå en bedre erkendelse af familiens nye livsbetingelser og at føle sig rustet til at klare de udfordringer, man kan møde som pårørende til et menneske ramt af en hjerneskade.

​​​Indhold 

Samtale ved neuropsykolog: Der tages udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser, tanker, følelser og praktiske problemstillinger. Undervisningen kan bl.a. indeholde:

  • information om følger af erhvervet hjerneskade

  • information om hvad det vil sige at leve med en kronisk, progredierende lidelse

  • psykologfaglig vejledning og støtte

  • erfaringsudveksling med andre pårørende.


Afhængigt af deltagernes egne mål for undervisningen samt af aktuelle problemstillingers karakter kan tilbuddet bestå i:

  • individuelle samtaler med neuropsykolog

  • familiesamtaler med neuropsykolog.

​​Værd at vide 

Denne ydelse er altid et supplement til den pågældende borgers undervisnings- eller rådgivningsforløb.

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres gruppesamtaler med mulighed for at erfaringsudveksle med andre pårørende.

Redaktør