​​​

Beskæftigelsesrettet forløb

Hvordan kan borgers arbejdsevne fremmes efter en erhvervet hjerneskade?

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Lov om sygedagpenge 

Målgruppe 

Borgere, som har vanskeligt ved at fastholde deres eksisterende beskæftigelse eller skal i praktikforløb efter en erhvervet hjerneskade.

Formål 

At fremme borgerens arbejdsevne samt at fastholde borgeren i beskæftigelse.
Beskrivelse af ressourcer, begrænsninger og skånehensyn i forhold til aktuelle jobmuligheder.

Indhold 

Med udgangspunkt i specialiseret viden om erhvervet hjerneskade gives vejledning og rådgivning, der er med til at optimere restitution og arbejdsevne, give indsigt i følgernes sammenhæng med kroppens energiniveau og give redskaber til at håndtere de arbejdsopgaver, der er nødvendige for at fastholde beskæftigelse.

Forløbet vil typisk indeholde: 

  • samarbejde med arbejdsgiver og sagsbehandler samt deltagelse på møder, fx statusmøder eller rehabiliteringsmøder
  • vejledende og støttende samtaler med henblik på arbejdsfastholdelse 
  • vejledning ift. optrapning i arbejdstid og opgavekompleksitet
  • strategier til struktur og planlægning af arbejdsopgaver
  • vejledning ift. planlægning af arbejdsdag og hensigtsmæssige pauser
  • vejledning omkring skånehensyn
  • vejledning i kognitive og kommunikative strategier, der kan anvendes i jobbet
  • rådgivning og vejledning i implementering og fastholdelse af indlærte strategier  

Værd at vide

Forløbet tilpasses den enkeltes ressourcer og begrænsninger.

Forløbet kan blive tilrettelagt med baggrund i en bred tværfaglig viden om borger fx af IKT-konsulent, neuropsykolog, neurooptometrist, audiologopæd, hørekonsulent, fysioterapeut og/eller synskonsulent.
 
Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og videndeling med andre i samme situation.  Redaktør