317

​Opfølgning på tidligere indsats 

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med hørerelaterede vanskeligheder, der tidligere har modtaget en ydelse hos Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.

Formål

Ydelsen skal sætte borgeren i stand til at fastholde det tidligere indlærte. Det kan fx være at sikre, at borgeren stadig kan håndtere hverdagen med sit høretab og de høretekniske hjælpemidler sammen med høreapparatet, eller at han/hun fortsat kan benytte strategierne til håndtering af tinnitus.

Indhold

  • Opfølgende samtale
  • Evt. opfølgende undervisning i brug af høreapparat
  • Evt. fornyet instruktion i betjening af høretekniske hjælpemidler

Værd at vide

Skønnes det undervejs i forløbet, at borgeren har problemer af mere omsorgsmæssig art, informeres kommunen om dette. 

Kommunikationscentret tilbyder og gennemfører kurser for kommunernes omsorgspersonale.

Redaktør