​​​​​​​​

​Voksne med kombinerede funktionsnedsættelser

Hvordan bliver borger med flere vanskeligheder (tale/hørelse/syn/læsning/sp​rog/kommunikation) så selvhjulpen som muligt?​

Lovgrundl​​ag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

​​Målgruppe​

Voksne med alvorlige vanskeligheder inden for flere af følgende funktionsområder: tale, hørelse, syn, læsning, sp​rog eller kommunikation.
Kombinerede funktionsnedsættelser kræver mere omfattende foranstaltninger, fordi der ofte skal findes alternative løsninger til at kompensere. 

​​Formål

Indsatsen skal​ sikre, at borgeren bliver kompenseret for sine funktionsnedsættelser og bliver så selvhjulpen som muligt.

​​Indhold

Ydelsespakken kan for eksempel omfatte:

1. Specifik vejledning:

  • Rådgivning om de kombinerede funktionsnedsættelser.
  • Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen problematik.
  • Rådgivning af pårørende.
  • Afklaring af behov for brug af hjælp via eget netværk.


2. Hjælpemidler:

  • Vurdering af behov for hjælpemidler, der tilgodeser den kombinerede funktionsnedsættelse.
  • Afprøvning og instruktion i brug af relevante hjælpemidler.
  • Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk.
  • Justeringer af allerede bevilgede teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger.


3. Samarbejde, rådgivning og vejledning til kommunen:

  • Rådgivning om konkrete borgeres funktionsnedsættelser, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter.
  • Rådgivning om borgerens muligheder for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning.

​​​​Værd at vide

Der henvises i øvrigt til de specifikke målgruppers ydelsesbeskrivelser.


Redaktør