351

​Akut døvbleven

​Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere, der på grund af sygdom eller ulykke er blevet døve eller svært hørehæmmede. Pårørende indgår i målgruppen. Sager om akut døvblevne/svært hørehæmmede kommer per definition fra hospitalsafdelingerne. En væsentlig forudsætning for undervisning af denne målgruppe er etablering af et ”kriseteam” i samarbejdet med hospitalet.

Formål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende mål:

  • At hjælpe borgeren i den akutte fase.
  • At bevidstgøre borgeren og de pårørende om konsekvenserne af hørenedsættelsen.
  • At borgeren lærer bevidst at udnytte relevante muligheder for at kunne opretholde kommunikationsmæssig kontakt med sine omgivelser.

Indhold

Med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov tilrettelægges specialundervisningen med elementer fra ydelserne, ”Undervisning i brug af høreapparat”, ”IKT-undervisning for døve og svært hørehæmmede” og ”Kommunikationsundervisning”. Nærmere information i de pågældende ydelsesbeskrivelser.

Herudover kan ydelsen omfatte:
  • Undervisning, testning, funktionsprøver, observationer m.v., når det kan kvalificere udredningen yderligere.
  • Udarbejdelse af relevante mål og delmål.
  • Psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning og samtaler i begrænset omfang.
  • Fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang.
  • Dokumentation – individuel undervisningsplan, evaluering mv.
  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide

Pludselig opstået døvhed/svært høretab kan udløse en krisetilstand, som den døvblevne må have mulighed for at få bearbejdet med professionel assistance. Det er væsentligt, at undervisningsforløbet kan etableres på det tidspunkt, hvor den døvblevne/svært hørehæmmede er parat til at modtage det. Ligeledes er det væsentligt, at der tidligt i forløbet foretages vurdering af behovet for tekniske hjælpemidler og sørges for relevant undervisning i brugen af disse.  
Redaktør