​Menière

​Hvordan kan borger bedst håndtere de ændrede livsvilkår, som Menière medfører? Hvordan kan pårørende bedst støtte op om den ramte i hverdagen?

Lovgrund​​​lag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere, der efter otologisk eller audiologisk undersøgelse har fået konstateret sygdommen Morbus Menière. Pårørende til borgere med Menière indgår i målgruppen.

​Formål​​​

Afhængigt af sygdommens art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende formål: 

  • At borgeren opnår forståelse og erkendelse af Menière.

  • At borgeren bliver i stand til at vælge en hensigtsmæssig taktik i forhold til sine personlige erfaringer med Menière, således at borger og pårørende bedst muligt kan håndtere de ændrede livsvilkår, som Menière medfører.

  • At borgeren orienteres om forskellige aspekter ved Menière, årsagsforklaring, Menières indflydelse på det sociale liv samt forskellige behandlingsformer.

  • At de pårørende får en realistisk opfattelse af de kommunikative muligheder og begrænsninger, som et liv med Menière medfører. 

Indh​old

Undervisningen tager udgangspunkt i den ændring, som sygdommen medfører i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen, både i hjemmet og i samfundslivet, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. Der fokuseres på kendskab til sygdommen, afhjælpning af de problemer, der følger med Menière og støtte til at integrere ny viden i dagligdagen. Som en del af undervisningen tilbydes også rådgivning og vejledning i høretekniske hjælpemidler.

Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Udarbejdelse af relevante mål og delmål
  • Psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning i forbindelse med borgerens undervisning
  • Fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
  • Dokumentation – individuel undervisningsplan, evaluering mv.
  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. 

Værd at vi​​de

Menière er en sygdom i indre øre, der karakteriseres ved svimmelhed, hørenedsættelse, tinnitus og trykfornemmelse i mellemøret. Symptomerne kommer anfaldsvis og skyldes sandsynligvis et overtryk i det indre øres to forskellige væsker. Overtrykket får membranen mellem de to væsker til at briste, hvorved de blandes og påvirker høre- og balanceorganet. Hørelsen vil fluktuere, og det kan være vanskeligt at afhjælpe hørenedsættelsen blot vha. høreapparat. Redaktør