376-377

​Kommunikation for døve og svært hørehæmmede borgere

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

  • Døve borgere evt. med yderligere funktionsnedsættelser, der giver kommunikationsproblemer og/eller vanskeligheder med informationstilegnelse.
  • Borgere, der har behov for visuelt støttet kommunikation og har kommunikationsproblemer.
  • Borgerens private og/eller professionelle netværk indgår i målgruppen.

Formål

Indsatsen skal styrke borgerens kommunikation i hverdagen og fremme mulighederne for aktivitet og deltagelse.

Indhold

Undervisningen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i deltagerens kognitive niveau og har ofte en såvel afdækkende som kompenserende karakter. Afdækning af behov og undervisning i kognitive hjælpemidler vil også kunne indgå i ydelsen.

Værd at vide

Da det drejer sig om borgere med komplekse funktionsnedsættelser, vil der ofte være kørselsbehov til og fra Kommunikationscentret. Transporten er ikke inkluderet i taksten.
Redaktør