378

​Artikulationsundervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Svært hørehæmmede borgere, hvis udtale, stemme- og/eller sprogbrug er påvirket af den manglende auditive feedback pga. hørenedsættelse i en sådan grad, at det medfører kommunikationsvanskeligheder.
Borgere, der oplever artikulatoriske vanskeligheder forårsaget af dysfunktion af høreorganet uden at have høretab. 

Formål

Formålet kan være nogle af følgende punkter afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang:

  • At søge at opnå den bedst mulige udtale samt stemme- og/eller sprogbrug.
  • At kompensere for vanskelighederne, således at tale- /sprog- /stemmevanskelighederne så vidt muligt ikke er et handicap i kommunikationen.
  • At borgeren kan gøre sig forståelig mundtligt i en sådan grad, at borgeren begrænses mindst muligt i forhold til sine kommunikative behov.

Indhold

Undervisningen lægger vægt på at støtte den hørehæmmede borger i at vedligeholde/udvikle talesproget, når hørelsen er så nedsat, at borgeren ikke kan korrigere sin udtale ved hjælp af auditivt feedback. Undervisningen kan indeholde anvisning og øvelser i korrekt artikulation af specifikke talelyde. 

Herudover kan ydelsen omfatte:
Undervisning, testning, funktionsprøver, observationer m.v., når nødvendigt for at kvalificere udredningen yderligere.
  • Relevant dokumentation og beskrivelse. 
  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. 

Redaktør