384

​Tegnstøttet kommunikation (TSK)

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Svært hørehæmmede/døvblevne borgere samt deres nærmeste pårørende.

Formål

Afhængigt af kommunikationsvanskelighedernes art og omfang kan indsatsen have et eller flere af følgende formål:

  • At give borger og pårørende en kommunikationsform, der kan dække det kommunikative behov, og som kan bidrage til at mindske de begrænsninger, som hørenedsættelsen giver i forhold til aktivitet og deltagelse i samfundslivet. Hensigten er at komme op på et TSK-niveau, der kan bruges til at skabe netværk og sociale relationer og dermed mindske isolation.
  • At lette kommunikationen mellem borger og pårørende, således at deres indbyrdes relation begrænses mindst muligt af borgerens hørenedsættelse.
  • At borgeren og de pårørende lærer bevidst at udnytte relevante muligheder for at kunne opretholde kommunikationsmæssig kontakt med omverdenen.

Indhold

Undervisningen foregår på flere niveauer og bliver tilpasset borgerens behov. Der lægges vægt på at give den enkelte borger samt pårørende mulighed for at bibeholde eller genoprette kommunikationen ved hjælp af TSK, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes. 

Værd at vide

Som udgangspunkt deltager en pårørende i undervisningen, med mindre den hørehæmmede forventes at have behov for at kunne udvikle netværk – eller allerede jævnligt omgås borgere, der kommunikerer med TSK. Det må forventes, at borger og pårørende har brug for undervisning i minimum 2-3 år for at kunne anvende TSK som kommunikationsform. I TSK er dansk det bærende sprog, som støttes af tegn fra tegnsprog, en bevidst brug af mimik og kropssprog samt mundhåndsystem og håndalfabet. Det, som man siger med hænderne, udgør ikke et sprog i sig selv, men er ment som en ekstra støtte til det talte sprog. 


Redaktør