​​​​

​​SPS-støtte til studerende med hørehandicap

Hvordan får studerende med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige vilkår med andre?​

​Målgruppe

Studerende med behov for specialpædagogisk støtte grundet hørevanskeligheder. Funktionsnedsættelsen skal være diagnosticeret, og der skal foreligge dokumentation fra ørelæge/hospital.

Uddannelsen skal være omfattet af SPS-ordningen​.

Formål

Formålet med ordningen er at give studerende med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige vilkår med andre. ​​

Indhold

Den studerende får afklaret sit støttebehov for at kunne gennemføre den konkrete uddannelse. Ydelsen kan omfatte alt fra afklaring af støttebehov til afprøvning af it-løsninger og hjælpemidler samt instruktion i at anvende disse. 

Se de konkrete pakker til højre på siden. 

Værd at vide

Kommunikationscentret er udpeget til at levere SPS-støtte på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som betaler for indsatsen. Kommunikationscentret er et blandt flere centre, der leverer SPS-støtte. Leverandør af SPS-støtte til den enkelte studerende udvælges på baggrund af geografisk nærhed til uddannelsesinstitutionen. ​​ ​​​

 


​​
Redaktør