612

​Læse-stavehjælpemidler, afprøvning

​Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.


Målgruppe

Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter.

Formål

Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læse-stavevanskeligheder.


Indhold

Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes:

  • Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder.
  • Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen.
  • Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning.
  • Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv.

Værd at vide

Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til.

Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele.

Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

 
Redaktør