615

Læse-stavehjælpemidler – indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Målgruppe

Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har fået bevilget et IKT-hjælpemiddel og /eller kompenserende programmer/applikationer.


Formål

Borgeren skal lære at anvende det bevilgede hjælpemiddel, således at der kompenseres for de skriftsproglige vanskeligheder.

Indhold

Efter afprøvning af kompensationens art og omfang tilbydes:

  • indkøb af hjælpemidler
  • installation, opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidler
  • instruktion i anvendelse af hjælpemidler til borger, pårørende eller fagpersoner, herunder:
    • strategier og teknikker for anvendelse af hjælpemidlerne
    • hensigtsmæssig brug af hjælpemidlerne i dagligdagen
    • rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv.

Værd at vide

Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

Målgruppen er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv afholde udgifterne til disse dele.

Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.
Redaktør