617

​Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.


Målgruppe

Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter

Formål

Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læse-stavevanskeligheder.

Borgeren skal lære at anvende det bevilgede hjælpemiddel, således at der kompenseres for de skriftlige vanskeligheder.

Indhold

Indholdet svarer til en kombination af ydelse 612 og 615.

Værd at vide

Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til.

Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele.

Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.


Redaktør