621

Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB § 74, § 76, stk. 1 / § 100), lov om aktiv socialpolitik samt lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Målgruppe

Borgere med læse- og stavevanskeligheder med behov for IT-baserede kompensationsmuligheder i erhverv.
Borgere med vanskeligheder med talbehandling og talforståelse (dyskalkuli) i erhverv.

Formål

Indsatsen har til formål at afdække vanskelighedernes omfang. Der skal findes frem til en teknologisk løsning, der efter implementering giver den nødvendige kompensation for borgerens arbejdsrelaterede vanskeligheder.

Indhold

Som en del af forløbet afdækkes borgerens konkrete læse-stavevanskeligheder og/eller vanskeligheder med talbehandling og talforståelse i relation til jobbet.

Afprøvningen har til formål at afdække og beskrive it-støttemulighederne. Sammen med borgeren finder vi frem til, hvad der kan fungere i arbejdspladsens it-miljø. Som udgangspunkt vurderes den enklest mulige løsning ofte at komme til at fungere hensigtsmæssigt. For borgere med dyskalkuli vil der oftest være tale om rådgivning og vejledning.

Rapporten, som sendes til Jobcentret, indeholder:

 • baggrund for borgerens ansøgning
 • beskrivelse af kompensationsmuligheder
 • begrundelse for det ansøgte:
  • hjælpemidler
  • øvrigt kompenserende IT-udstyr, applikationer og programmer
  • implementering: installation, opsætning og instruktion på arbejdspladsen
  • rådgivning og vejledning
 • konkret pristilbud.


Værd at vide

I forbindelse med afprøvningen sikrer vi, at den anbefalede kompensationsløsning teknisk kan implementeres og støttemæssigt fungere på arbejdspladsen.
Redaktør