623

​Læse-stavehjælpemidler, implementering

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB § 74, § 76, stk. 1 / § 100) samt lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Målgruppe

Borgere med læse- og stavevanskeligheder i erhverv

Formål

Implementeringen har til formål at sikre, at borgeren får den bedst mulige kompensation i forhold til de arbejdsrelaterede læse-stavevanskeligheder. Udgangspunktet er den støtte, som er bevilget af Jobcentret på baggrund anbefalinger i udrednings- og afprøvningsrapporten.


Indhold

Ydelsen indeholder: 

  1. indkøb af hjælpemidler (hardware faktureres direkte til Jobcentret)
  2. installation og opsætning af hjælpemidlerne/IT-programmer og applikationer med kompenserende funktioner (sker i nødvendigt omfang på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdsgivers IKT-afdeling)
  3. instruktion – også teknisk – af støttemodtager samt evt. andre relevante personer på arbejdspladsen.


Værd at vide

Timetallet omfatter også tilrettelæggelse, administration, koordination og evt. kørsel.

Fakturering af software, opsætning og instruktion sker i forbindelse med, at den afsluttende rapport sendes til Jobcentret.

Redaktør