629

​IKT-support læse-stavehjælpemidler

Lovgrundlag

Supportaftalen søges i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til instruktion i brugen af hjælpemidler, idet der er tale om fortløbende instruktion.

Målgruppe

Borgere, der henvender sig til Kommunikationscentret, fordi der opstår problemer med anvendelsen af de bevilligede hjælpemidler.

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren kan benytte sine hjælpemidler.


Indhold

Opfølgning på tidligere instruktion og undervisning.

Værd at vide

Supportaftalen er en pulje på 8 timer. Beløbet betales forud. Borgerens henvendelser bliver tidsregistreret løbende.

Der ydes ikke support til borgerens internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, med mindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer.Redaktør