648

​Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling)

Lovgrundlag

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med regnevanskeligheder kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver, der kræver talbehandling og talforståelse. Vanskelighederne kan påvirke evnen til at købe ind, følge en tidsplan, overskue køreplaner, følge en opskrift mv.


Formål

At afhjælpe eller begrænse virkningen af borgerens vanskeligheder med talforståelse og talbehandling.


Indhold

Ydelsen kan omfatte en specialpædagogisk indsats i form af:

  • test af færdigheder, der kræver forståelse af grundlæggende begreber, tal og mængdeforståelse, regnefærdigheder, geometri, matematik og problemløsning i hverdagen
  • afklaring af centrale forudsætninger som hukommelse, koncentration og arbejdsmetoder
  • afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med undervisning
  • afdækkende undervisning
  • rådgivning og vejledning til borger, bl.a. strategier til håndtering af vanskeligheder.

Værd at vide

Kommunikationscentret tager udgangspunkt i SFI’s definition af dyskalkuli som funktionsnedsættelse. I udredningen undersøges for tegn på dyskalkuli, men der gives ikke en egentlig diagnose. Det centrale i udredningen er at pege på konkrete kompensationsmuligheder.


Redaktør