​​

​Special- og svagsynsoptik

Hvordan korrigeres synet optisk korrekt, således at borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af sin synsfunktion?​

​Lovgrun​​dlag

Lov om social service § 112 samt § 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

Målgrupp​​e

Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15 stk. 1, bilag 2 (diagnoseliste jf. ovenfor) eller borgere med varig synsnedsættelse (jf. hjælpemiddelvejledningens definition, punkt 100, synsrest svarende til 1/3 af det normale syn eller behov for ADD. 4,0).

Form​​​ål

Undersøgelsen af det funktionelle syn skal sikre, at synet korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til sine kompensationsbehov. 

Ind​​hold

1.     Indh​entning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger.

2.     Synsundersøgelse, som kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrastfølsomhed, farvesyn, synsfeltscreening afstand og nær samt objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.).

3.     Afprøvning af specialoptik, svagsynsoptik eller specialkontaktlinser:

  • vurdere evt. tidligere optik samt kompensationsbehov for optiske løsninger.
  • afprøve mulige optiske løsninger i forhold til de af borgeren beskrevne behov.
  • udmåling af synsstyrke med optik på afstand og nær.
  • endelig beregning af optik.

4.     Afprøvning af svagsynsoptiske hjælpemidler omfatter:

  • forstørrelse til nærarbejde, læsning mv., til orientering, fjernsyn m.v. samt til pc-skærm
  • spektrale filterglas.
  • opmærkning og fremstilling af ordineret optik.

5.     Med afsæt i synsundersøgelse og optisk afprøvning rådgives borgeren om muligheder for kompensation ved hjælp af briller, kontaktlinser m.v. Derudover rådgives om understøttende hjælpemidler, fx anden optik og belysning.

6.     Tilpasning, udlevering og kontrol af specialoptiske løsninger, fx prismebriller, briller med ekstreme styrker, ptosebriller, fugtkammerbriller, filterbriller (spektrale filtre, særligt invaliderende lysfølsomhed og kontrastfremmende glas), kikkertbrille eller lupbrille.

7.     Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af specialoptik, evt. kontrol og opfølgende vurdering af specialoptik.

Redaktør