​Keratokonus kontaktlinser- løbende tilpasning

Hvordan korrigeres bedst for uregelmæssig hornhinde med specialtilpassede kontaktlinser​?​

Lovgru​​ndlag

Lov om social service § 112, samt § 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016, samt diagnose-listen i bilag 2, punkt 1.

Målgrup​​pe

Borgere i alle aldersgrupper, der har uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhinde-ar m.v. og defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation.

For​​mål

Synsundersøgelse og tilpasning skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår bedst mulig synsfunktion.

Ind​​hold

1. Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger.

2. Synsafprøvning og tilpasning af speciallinser til uregelmæssig hornhinde  og defekter i regnbuehinden: Undersøgelsen kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus, afstand og nær og kontrastfølsomhed samt fotografering og afstemning af korrekt farve på linsen.

3. Objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.).

4. Afprøvning af kontaktlinser:
vurdering af evt. habituelle kontaktlinser.
afprøvning af og vurdering af specialtilpassede kontaktlinser.
vurdering af øjets okulære forhold med prøvelinser.
ny måling af synsstyrke afstand og nær.
beregning og bestilling af tilpassede kontaktlinser.

5. Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af kontaktlinser, løbende kontrol og vurdering af kontaktlinser.

Værd at​​ vide

Da forløbene for borgere med denne øjenlidelse har meget individuelle problemstillinger, søges individuelle puljer af timer til løbende tilpasning. Keratoconus betyder, at hornhinden ændrer sig og bliver spids. Der skal derfor specialfremstilles kontaktlinser, som kan udligne hornhindens form for at sikre, at borgeren kan se skarpt og med bedst mulig synsstyrke.

Defekter i regnbuehinden kan fremstå som helt manglende regnbuehinde eller huller. Dette kan medføre voldsom lysfølsomhed pga. manglende beskyttelse fra regnbuehinde eller lysspredning (fremkommer  når lyset har flere indgange). Det kan afhjælpes med en specialfremstillet farvet kontaktlinse (ofte håndmalet) eller diafragmalinse/irislinse.

Kontaktlinserne, inkl. prøvelinser, leveres til indkøbspriser. Prøvelinser returneres så vidt muligt til leverandør. Forløb, inkl. priser på kontaktlinser og optikerhonorar, vil fremgå af indstillingen til kommunen.Redaktør