138

​Øjenproteser

Lovgrundlag

Lov om social service § 112, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

Målgruppe

Borgere i alle aldersgrupper, der har behov for øjenproteser.

Formål

Indsatsen skal sikre, at borgeren får den bedst egnede øjenprotese. 

Indhold

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder at varetage kommunernes opgave med vurdering af behov for øjenproteser:

  • vurdering af behov for udskiftning af øjenprotese på baggrund af øjenlægelige udtalelser, samt borgerens og protesemagerens oplysninger.
  • rådgivning vedr. protesetype til borger.
  • kontrol/vurdering af status vedr. øjenproteser.
  • henvisning af borgeren til protesemager ved behov for udskiftning.
  • rådgivning til kommunen vedr. øjenproteser.
  • samarbejde med øjenafdelinger/øjenlæger vedr. øjenproteser.

Værd at vide

Ved førstegangs proteser kommer henvendelsen oftest fra borgeren, henvist fra hospitalets øjenafdeling.

Kommunikationscentret rådgiver borgere om valg af protesetype. Overordnet er der to typer øjenproteser: acryl- eller glasproteser.

Tilpasningen og udleveringen af øjenproteser varetages af protesemagere. 
Selve øjenprotesen faktureres særskilt.Redaktør