​​

Øjenproteser

Hvordan opnår borger den bedst egnede øjenprotese?

Lovgrundl​ag

Lov om social service § 112, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

Målgrup​pe

Borgere i alle aldersgrupper, der har behov for øjenproteser.

For​​​mål

Indsatsen skal sikre, at borgeren får den bedst egnede øjenprotese. 

Ind​​hold

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder at varetage kommunernes opgave med vurdering af behov for øjenproteser:

  • vurdering af behov for udskiftning af øjenprotese på baggrund af øjenlægelige udtalelser samt borgerens og protesemagerens oplysninger.

  • rådgivning vedr. protesetype til borger.

  • kontrol/vurdering af status vedr. øjenproteser.

  • henvisning af borgeren til protesemager ved behov for udskiftning.

  • rådgivning til kommunen vedr. øjenproteser.

  • samarbejde med øjenafdelinger/øjenlæger vedr. øjenproteser.

Værd ​at vide

Ved førstegangs proteser kommer henvendelsen oftest fra borgeren, henvist fra hospitalets øjenafdeling.

Kommunikationscentret rådgiver borgere om valg af protesetype. Overordnet er der to typer øjenproteser: acryl- eller glasproteser.

Tilpasningen og udleveringen af øjenproteser varetages af protesemagere. 

Selve øjenprotesen faktureres særskilt.
Redaktør