​​​​

207

Optisk udredning  

​En optisk udredning skal finde frem til, om specialfremstillet optik og/eller synshjælpemidler kan kompensere for borgerens synsvanskeligheder. 

I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb.

​M​​ålgruppe

Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15 stk. 1, bilag 2 (diagnoseliste jf. ovenfor) eller borgere med varig synsnedsættelse (jf. hjælpemiddelvejledningens definition, punkt 100, synsrest svarende til 1/3 af det normale syn eller behov for ADD. 4,0).

Form​​​ål

Undersøgelsen af det funktionelle syn skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. 

Ind​hold

1.     Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger.

2.     Synsundersøgelse, som kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrastfølsomhed, farvesyn, synsfeltscreening afstand og nær samt objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.).

3.     Afprøvning af specialoptik, svagsynsoptik eller specialkontaktlinser:

    • ​vurdere evt. tidligere optik samt kompensationsbehov for optiske løsninger.

    • afprøve mulige optiske løsninger i forhold til de af borgeren beskrevne behov.

    • udmåling af synsstyrke med optik på afstand og nær.

4.     Afprøvning af svagsynsoptiske hjælpemidler omfatter:

    • forstørrelse til nærarbejde, læsning mv., til orientering, fjernsyn m.v. samt til pc-skærm alt efter behov.

    • spektrale filterglas.

5.     Med afsæt i synsundersøgelse og optisk afprøvning rådgives borgeren om muligheder for kompensation ved hjælp af briller, kontaktlinser m.v. Derudover rådgives om understøttende hjælpemidler, fx anden optik og belysning.

6.     Udredningsrapport til kommunen.

​​


Redaktør