​Specialopsætning af synskompenserende IT-udstyr

Hvordan kan borger få adgang til IT-udstyr med de mest optimale kompensationsmuligheder?

Lovgrun​​dlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens § 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere.

Målg​ruppe

 • Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D.
 • Borgere, som har fået bevilget synskompenserende informationsteknologiske kommunikationsløsninger.

Form​ål

Ved bevilling af synskompenserende IT-udstyr skal ydelsen sikre, at IT-udstyret indkøbes, installeres og sættes op i overensstemmelse med afprøvningen og vurderingen af borgerens kompensationsmuligheder. Samtidig skal indsatsen sikre, at borgeren kan benytte udstyrets grundlæggende funktioner. 

Indh​old

 • Indkøb af kompenserende IT-udstyr.
 • Installation og specialopsætning.
 • Teknisk instruktion til borgeren/netværk.
 • Opfølgende instruktion 

Værd a​t vide

 • Der kan ofte være behov for specialundervisning i anvendelsen af udstyret iht. lov om specialundervisning for voksne til målgruppen.

 • Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. 

 • Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 

 • Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og servic​eaftale kan faktureres særskilt. 

Reparation, jf. leverings- og serviceaftale:

 • Udstyr, der efter leverings- og serviceaftale er udlånt fra Kommunikationscentret, repareres i nødvendigt omfang. Særligt udstyr og særlige programmer repareres. Udstyr, der er borgerens ejendom, repareres ikke, men hjælpemiddelprogrammer installeres på evt. ny computer.

 • Skader, som ikke skyldes almindelig brug af apparatet, repareres udelukkende efter aftale med borgerens kommune og er kommunens omkostning. 

Support/fejlfinding, jf. supportaftale:

 • Efter levering ydes tre måneders support til udstyr, der efter leverings- og serviceaftale, er udlånt fra Kommunikationscentret. Såfremt support er nødvendig ud over denne tremåneders periode, skal der indgås en supportaftale mellem kommunen og Kommunikationscentret, der henvises til beskrivelsen. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret.
Redaktør