223

​Supportaftaler – pulje på 8 timers assistance

Kommunikationscentret tilbyder IKT-support-aftaler, der gør det muligt for synshandicappede IKT-brugere at få support på synskompenserende/hjælpemiddelspecifikke problemer. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret.

  • Support-aftalerne kan kun indgås, hvis der foreligger en leverings- og serviceaftale på udstyret. 

  • Der ydes ikke support til borgernes internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, medmindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer. 

  • Supportaftalerne indgås med en pulje timer. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Når timerne er anvendt, søges om fornyet supportaftale. 

  • Supportaftalen ydes i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til at tilbyde instruktion i brugen af hjælpemidler. Supporten betragtes som løbende instruktion, som forbedrer borgerens mulighed for at håndtere hjælpemidlet. 

Værd at vide

Kommunikationscentret kan vælge at indbygge begrænsninger i anvendelsen af det udlånte udstyr, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til driftssikkerheden af hjælpemidlet. Dette kan være begrundet i borgerens IT-mæssige forudsætninger, funktionsniveau m.v. Borgeren vil altid blive grundigt orienteret herom.

Kommunikationscentret inddrager kommunen, hvis borgerens behov for support betyder, at timepuljen anvendes inden for mindre end to måneder.  

Der kan indgås support-aftaler på mere end 8 timer efter aftale med kommunen. 
 Redaktør