​​​​

245

Synskompenserende strategier/teknikker i forhold til belysning

Lovgrundlag

Specialundervisning - Lov om specialundervisning for voksne

Mål​​​gruppe

Borgere med synsvanskeligheder, som kan profitere af personligt tilpasset belysning. ​

Formål

Undervisning i belysning har til formål at give borgeren viden om, hvordan hjemmet indrettes med optimal belysning for at opnå de bedst mulige synsmæssige betingelser for aktivitet og deltagelse.

Indhold

Borgerens lysbehov afdækkes via afprøvning af forskellige former for belysning. Det drejer sig særligt om generel rumbelysning og punktbelysning til næraktiviteter. Der undervises i principper for indretning med funktionel belysning under hensyntagen til borgerens synsnedsættelse.

Undervisningen omfatter bl.a. udredning af:

  • Lysfarvens betydning – hvilken farvetemperatur (Kelvin) foretrækkes af borgeren til hvilke aktiviteter?

  • Lysstyrkens betydning – hvor stor eller lille en lysmængde (Lux) kræves/tolereres for at borgeren kan benytte sit syn bedst muligt?

  • Farvegengivelse – hvilken betydning har farvegengivelse (Ra/Cri) for borgers skelneevne?

  • Regulering af lysets kvalitet - er der behov for løbende regulering af lysets styrke/farvetemperatur (dæmpning, farveskift)?

  • Armaturets udformning og placering – er der risiko for blænding? Bliver lyset dirigeret hen, hvor der er behov for det?

  • Flimmer - er der risiko for flimmer ved de anvendte armaturer?

​​Borgeren modtager efter endt undervisningsforløb en belysningspjece med noter fra afprøvningen og undervisningen. Pjecen kan indeholde illustrative eksempler på lyskilder/armaturer og disses placering i borgerens hjem.

Borgeren opnår viden om, hvilken lysfarve, lysstyrke og farvegengivelse, der bedst muligt kan opfylde behovet for aktivitet og deltagelse​​, således at borgeren kan handle ud fra denne viden om belysning. ​


Redaktør