Undervisning i synskompenserende IT/programmer/applikationer

Hvordan kan borgeren lære at anvende informationsteknologisk udstyr med fokus på synskompenserende hjælpemidler, programmer og applikationer? ​

Lovgrundl​​ag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målg​​ruppe

Svagsynede, stærkt svagsynede eller blinde voksne, som har fået bevilget synskompenserende informationsteknologi, hjælpemidler (fx Daisy-afspiller) eller programmer/applikationer til teknologisk udstyr, herunder telefoner. 

Svagsynede, stærkt svagsynede eller blinde voksne, som selv har anskaffet sig iPhone/iPad/Mac med indbyggede tilgængelighedsfunktioner - samt Android-baseret teknologi.

Formål

Undervisningen skal sikre, at borgeren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af informationsteknologisk udstyr med fokus på synskompenserende hjælpemidler, programmer samt applikationer. Borgeren skal i mindre omfang kunne tilpasse hjælpemidlet til egne behov.

Indhol​​d

Eksempler er på undervisningstemaer:

Daisy-afspiller/lydbogs-afspiller:
 • gennemgang af taster og funktioner, herunder oplæsning af funktioner.
 • start/stop.
 • navigering i bog, bogmærker, hastighedsregulering.
Daisy-software:
 • start, stop, tidsspring, indlæsning af musik, optagelse, afspilning af optagelse, sletning af optagelse.
 • navigering i en bog, bogmærker, hastighedsjustering m.v.
 • overføre lydbøger til pc.
NB! Betjening via forstørrelses- eller skærmlæserprogram påvirker alle funktioner i det teknologiske udstyr. Borgerne gøres fortrolige med disse samt de begrænsninger, det medfører i forhold til al anden anvendelse.

Mobiltelefoner/smartphones:
 • gennemgang af telefonens taster, brug af touch-skærm.
 • aflæsning af kommandoer til talen.
 • særlige funktioner/særlige applikationer, herunder fx GPS.
 • kontaktpersoner/telefonbog.
 • skrivning og læsning af SMS-beskeder – herunder særlige tegn.
 • tekstgenkendelse.
 • brugen af indbygget tilgængelighed, herunder Zoom, voiceover og siri
iPads/e-bogslæsere:
Navigation på touch-skærm. Anvendelse af forstørrelsesmuligheder og skærmlæser. At man kan benytte tabletten med den indbyggede tilgængelighed i en kombination med kompenserende strategier.

Forstørrelsesprogram:  
Anvendelse af forstørrelsesprogram samt evt. supplerende skærmlæser i forhold til de mest almindelige applikationer.

Skærmlæserprogram:
Anvendelse af en skærmlæser i Windows’ grafiske brugergrænseflade samt tastaturgenveje og navigationsteknikker.

Afhængigt af borgerens forudsætninger og behov for anvendelse af teknologisk udstyr med informationsteknologiske synskompenserende programmer kan specialundervisningen omfatte enkelte eller flere elementer: 

 • grundlæggende informationsteknologi.
 • computerens hardware og software samt hukommelse og datalagring.
 • kendskab til standardsoftware og dets anvendelse i hverdagen.
 • vigtige forhold vedrørende sikkerhed og lovgivning i forbindelse med brug af computere.
 • tilgængelighedsproblematikker i forhold til anvendelse af forstørrelse og talesyntese.
Styresystem:
 • tilpasning af hovedindstillingerne i styresystemet.
 • at kunne anvende de indbyggede hjælpefunktioner.
 • at kunne anvende standardelementer som windows, dialogbokse og menuer.
 • at kunne håndtere, organisere, kopiere, flytte og slette filer og mapper.
 • at forstå begrebet computervirus og anvendelse af virusprogrammer.
 • at kunne anvende enkle hjælpeprogrammer og standardsoftware.
Tekstbehandling:
 • at opnå tilstrækkeligt fortrolighed med tastatur 
 • at kunne gennemføre almindelige opgaver i forbindelse med oprettelse, formatering og færdigbehandling af mindre tekstbehandlingsdokumenter.
 • at kunne kopiere og flytte tekst inden for og imellem dokumenter.
 • at kunne bruge funktioner som fx oprettelse af standardtabeller samt brevfletning.
Information og kommunikation:
 • at forstå principperne og begreberne i forbindelse med anvendelsen af internettet.
 • at forstå sikkerhedsaspekterne.
 • at kunne gennemføre almindelige informationssøgninger.
 • at kunne oprette bogmærker til websider.
 • at kunne bruge et e-mailprogram til afsendelse og modtagelse af meddelelser samt vedhæftninger af filer til e-mails.
 • at kunne organisere og administrere mapper i e-mailprogrammet. 

Værd at vi​​de

Indholdet tilrettelægges i overensstemmelse med borgerens behov for kompenserende specialundervisning, ligesom omfanget vil være afhængig af borgerens forudsætninger og behov.

Det er en forudsætning, at borgeren har IT-baseret synskompenserende udstyr.

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, udarbejder løbende supplerende undervisningsmateriale, og kursisterne forventes at træne mellem undervisningsgangene.  

Undervisningens indhold er tilrettelagt, så der tages udgangspunkt i de funktioner, som er særligt anvendelige for mennesker med synsnedsættelse.  

Andre programmer kan indgå med udgangspunkt i borgerens dokumenterede behov.

”Daisy” er betegnelsen for det format, som NOTA (tidligere Danmarks Blindebibliotek) leverer lydbøger i.  At en bog er indlæst i Daisy-format betyder, at der ud over tekstfilerne ligger et sæt parallelle filer, som strukturerer lydbogen og gør det muligt (i modsætning til almindelige lydbogstekstfiler) at navigere i teksten, ligesom det er muligt i skrevne medier. 

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.

 

 
Redaktør