​Specialundervisning i synskompenserende teknikker og strategier

Hvordan bliver borger fortrolig med synskompenserende teknikker og hjælpemidler til at opnå en høj grad af selvhjulpenhed i dagligdagen?

Lovgrundl​​​ag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Blinde og stærkt svagsynede voksne.

​​​Formål

Undervisningen skal gøre borgeren fortrolig med synskompenserende teknikker og hjælpemidler for at opnå en høj grad af selvhjulpenhed i dagligdagen. 

​​Indhold

Synskompenserende teknikker til at klare almindelige dagligdags opgaver:

 • at blive bevidst om vigtigheden af lys og kontraster.
 • at blive bevidst om vigtigheden af systemer og orden.
 • at lære at bruge afmærkning til at skelne madvarer, medicin, kosmetik, lydbøger osv.
 • at varetage rengøring, strygning mm.
 • at genkende penge.
 • at blive bevidst om, hvor man har brug for hjælp, og hvor man selv kan klare opgaven.


I forhold til måltidsteknik:

 • at indøve teknikker og metoder ved kolde og varme retter.
 • at få systematik på spisepladsen og orden på og omkring tallerkenen.
 • at kunne orientere sig og navigere ved et veldækket bord.
 • at lære teknikker til ophældning.
 • at lære at skære maden ud og styre den med kniv og gaffel.


I forhold til madlavning:

 • systemer til at forberede og styre madlavning, herunder opdeling af processerne i mindre opgaver.
 • ophældnings- og opmålingsteknikker.
 • stege- og skæreteknikker.
 • teknikker til at kontrollere om maden er færdig.
 • at følge opskrifter vha. lyd eller svagsynsoptik.
 • at kunne orientere sig og arbejde ved høj varme.
 • oprydning og opvask.

​​Værd at vide

Et svært synstab resulterer ofte i tilbagetrækning fra aktiviteter og tiltagende social isolation. Specialundervisningen giver borgerne mulighed for at generhverve/bevare en betydelig grad af deres selvhjulpenhed, både i og uden for hjemmet, og modvirker social isolation.

​Undervisningen foregår i borgerens eget køkken og tager udgangspunkt i de køkkenredskaber og hvidevarer, som borgeren har med hensyntagen til borgerens ressourcer og behov. 

Ved deltagelse i holdundervisning vil måltider blive vægtet, da det at prøve at spise sammen med andre kan give borgeren mod på igen at deltage i sociale aktiviteter, hvor måltidet er en væsentlig del af samværet (det social-psykologiske aspekt). 

Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.


 
Redaktør