​​​

288

​SPS-støtte til studerende med synshandicap

Lovgrundlag

​​Se relevante love og bekendtgørelser hos ​Børne- og Undervisningsministriet​

Målgruppe

Studerende med behov for specialpædagogisk støtte grundet synsvanskeligheder. Funktionsnedsættelsen skal være diagnosticeret, og der skal foreligge dokumentation fra øjenlæge/hospital.

Uddannelsen skal være omfattet af SPS-ordningen​.

Formål

Formålet med ordningen er at give studerende med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige vilkår med andre. ​​

Indhold

Den studerende får afklaret sit støttebehov for at kunne gennemføre den konkrete uddannelse. Ydelsen kan omfatte alt fra afklaring af støttebehov til afprøvning af it-løsninger og hjælpemidler samt instruktion i at anvende disse. 

Værd at vide

Kommunikationscentret er udpeget til at levere SPS-støtte på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som betaler for indsatsen. Kommunikationscentret er et blandt flere centre, der leverer SPS-støtte, og som udvælges på baggrund af geografisk nærhed til den studerendes uddannelsinstitution. ​ ​​​

 Redaktør