Rådgivning af unge, der har været i Synsregisteret

​Hvordan under​støttes unge med alvorlige synsvanskeligheder i at starte et ungdomsliv med uddannelse og beskæftigelse?

​Lovgrundlag​

Lov om social service §19 a.

Målgruppe​​

Unge, som udmeldes af Synsregisteret i forbindelse med, at de fylder 18 år. Deres syn er reduceret til ca. 1/3 af normalsynet svarende til 0,3 eller derunder med bedste optiske korrektion. 

Formål​​

Formålet med ydelsen er at understøtte den unge i at starte sit ungdomsliv. Den unge skal eksempelvis forholde sig til nye områder som forsørgelse, uddannelse, beskæftigelse m.m., hvilket i mange tilfælde betyder, at den unge fortsat har behov for synsfaglig specialrådgivning og vejledning. Med den rette indsats kan den unge forsørge og klare sin hverdag så selvstændigt som muligt.

Ind​hold

Ydelsen er målrettet den unge selv og kan indeholde:

  • Fortløbende synsfaglig specialrådgivning og vejledning med mulighed for opfølgning
  • Indsigt i egen synsnedsættelse i samspil med synsprofessionelle og ligestillede
  • Adgang til viden og erfaringsudveksling om brug af synskompenserende hjælpemidler, svagsynsoptik samt kompenserende teknikker og strategier 
  • Deltagelse i netværksgrupper, relevante oplæg eller holdundervisning 
  • I forløbet vil borgeren have adgang til Kommunikationscentrets Læringsportal som redskab til at få viden og have kommunikation med ligestillede.  

​Værd at vide:

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt, og behovet er vurderet og afstemt med den enkelte.

Antallet af unge med alvorlig synsnedsættelse er lavt, hvilket betyder, at den unge ofte oplever at være den eneste med synsproblematikker. Den unge skjuler ofte sit synshandicap for jævnaldrende, hvilket kan vanskeliggøre en erkendelse af egne synsvanskeligheder. At møde ligestillede jævnaldrende kan have en afgørende betydning for accept af egne kompensationsbehov, hvorfor den unge tilbydes mulighed for deltagelse i netværk.   

Forløbet vil understøtte den kommunale forpligtigelse til, at unge med alvorlig synsnedsættelse forberedes til voksenlivet. Overgangen til voksenlivet betyder store forandringer for den unge med en alvorlig synsnedsættelse, som via Synsregisteret i børnelivet har været fulgt tæt og haft adgang til synsfaglig specialrådgivning og vejledning. Denne støtte bortfalder, når den unge fylder 18 år.  


Redaktør