​​

KC200 Udredning

Indhentning af oplysninger, vurdering, testning, interview, beskrivelse af funktionsevne, vurdering af kompensationsmuligheder, afklaring af lovgrundlag og væsentlighed, oplæg til foranstaltning - alt afhængigt af borgers situation.

​I overensstemmelse med rammeaftalen mellem kommunerne og regionen på det sociale område kan borgere med funktionsnedsættelser få udredt deres behov for relevante kompensationsmuligheder.

I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb. 

Målgruppe 

Borgere med kommunikative og/eller kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, herunder afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, opgaveløsning, planlægning, sygdomsindsigt, perceptuelle vanskeligheder e.l. Derudover kan der forekomme syns- eller høremæssige gener (lydfølsomhed eller tinnitus) som følge af skaden.

Formål 

Formålet med ydelsen er at udrede borgers funktionsnedsættelse (ressourcer og begrænsninger). ​

Indho​ld

Vi stiller borgeren en række spørgsmål, foretager relevante tests og inddrager nødvendige lægelige oplysninger. I udredningen vurderer vi, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses på en virkningsfuld måde i hverdagen.​


En udredning kan indeholde:

  • indhentning af relevante oplysninger

  • vurdering af vanskelighedernes karakter

  • testning af vanskelighedernes karakter ved behov

  • interview med borger og evt. netværk

  • beskrivelse af funktionsevne, funktionsnedsættelse

  • vurdering af kompensationsmuligheder

  • afklaring af lovgrundlag

  • afklaring af væsentlighed

  • oplæg til foranstaltning 

Værd at v​​​ide

Udredningernes længde varierer afhængigt af borgerens forudsætninger og kompensationsbehov. 
​Udredninger kan, efter aftale med kommunerne, gøres korte og udelukkende indeholde oplysningsgrundlag fra tidligere undervisning og kort notat om borgerens kompensationsbehov. 
Såfremt kommunerne ønsker det, er der ligeledes ​mulighed for en sammenhængende udrednings-/afprøvningsydelse. Dette indebærer, at udredning og afprøvning integreres i et samlet forløb og afsluttes med en indstilling til evt. kompenserende IT-udstyr. For borgeren betyder det, at antallet af besøg på Kommunikationscentret reduceres. For kommunerne betyder det, at omkostningerne reduceres, da tidsforbrug til udredning/afprøvning, samt dokumentation reduceres. ​​​​


Redaktør