442

​Stemmeforløb - individuel

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.
Lov om social service §12
Lov om social service §11, stk. 7
Lov om folkeskolen § 20 stk. 2 

Målgruppe

Borgere med stemmevanskeligheder (ICF grad 1 – 4) af organisk, neurologisk eller funktionel karakter. 

Formål

Indsatsen skal forbedre stemmen og talefunktionen, således at talestemmen bliver funktionsdygtig i forhold til borgerens dagligdag og evt. erhverv. Borgeren får indsigt i stemmens funktion og egen stemmeføring.

Indhold

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og omhandler afhængigt af diagnosen:

  • holdningskorrektion 
  • åndedrætsregulering 
  • stemmeøvelser
  • artikulationsøvelser 
  • tonusregulering
 
Herudover kan ydelsen omfatte:

  • testning, funktionsprøver, observationer m.v., når nødvendigt for at kvalificere udredningen
  • psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning i relation til borgerens stemmevanskeligheder
  • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning
  • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide

Undervisningsformen er fortrinsvis individuel undervisning. Når det skønnes hensigtsmæssig for at nå undervisningens mål, kan nogle af timerne foregå på hold.

Tale-stemmeundervisning til børn igangsættes udelukkende efter aftale med kommunen.Redaktør