443

​Stemmeforløb, børn

Lovgrundlag

Lov om social service § 11 stk. 7 – specialrådgivning

Målgruppe 

Børn med stemmevanskeligheder (ICF grad 1 – 4) af organisk, neurologisk eller funktionel karakter.

Formål

Formålet med ydelsen er:

  • at stemmerelaterede gener mindskes
  • at uhensigtsmæssige stemme– og talevaner ændres

Indhold 

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning. Afhængigt af diagnosen omhandler vejledningen:

  • holdningskorrektion
  • åndedrætsregulering
  • stemmeøvelser
  • artikulationsøvelser
  • tonusregulering

Herudover kan ydelsen omfatte:

  • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
  • rådgivning og vejledning af forældre og nøglepersoner

Når det skønnes hensigtsmæssigt for at nå målene, kan nogle af timerne foregå i gruppe.


Værd at vide

Tale-stemmeundervisning til børn igangsættes udelukkende efter aftale med kommunen.Redaktør