444 a

Dysartri, individuelt forløb, LSVT

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe

Borgere med Parkinsons Sygdom, der fysisk og mentalt kan deltage i et intensivt forløb og som er motiveret for dette.

Formål

At øge stemmestyrken og forbedre stemmekvaliteten hos borgere med Parkinsons sygdom. Desuden har undervisningen til formål at forbedre den sensoriske perception af egen stemme/taleadfærd i forhold til lydstyrke og taletydelighed.

Indhold

Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)

LSVT er en evidensbaseret undervisningsmetode til borgere med talevanskeligheder på grund af Parkinsons sygdom.

Borgere med Parkinsons sygdom får som følge af sygdommen hypo- og bradykinesi (reducerede og langsomme bevægelser), som ofte leder til fremadskridende forringelse af lukkefunktionen i stemmen, tab af stemmestyrke og nedsatte bevægelser i taleorganerne.

Desuden reduceres som følge af sygdommen den sensoriske perception og evne til selv at vurdere egen fysiske og motoriske adfærd. Derfor kan borgere med Parkinsons sygdom ofte ikke selv vurdere deres egen stemmestyrke eller artikulatoriske bevægelser. Det er disse symptomer på Parkinsons sygdom, der danner grundlaget for LSVT-metoden.

I LSVT forbedres borgerens stemmestyrke og sensoriske selvvurdering af egen stemme- og taleadfærd. Metoden tager udgangspunkt i simple stemmeøvelser og et stort antal gentagelser.

Undersøgelser har vist, at man, ved at arbejde intensivt med stemmestyrke, udover en forbedret styrke også opnår forbedringer i stemmens lukkefunktion, en dybere vejrtrækning, forbedret kæbeåbning og artikulation. I effektmålinger af LSVT-metoden opnår 90 % forbedret tale efter et forløb. Talestyrken er ved en opfølgningssamtale efter to år fortsat signifikant bedre hos LSVT-gruppen end i placebogruppen. 

Værd at vide

Undervisningsforløbet er intensivt og forløber over fire uger. Fremmøde er en time dagligt fire dage om ugen. 


Redaktør