444

​Dysartri, individuelt forløb

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe                   

Borgere med dysartri på grund af neurologisk sygdom.

Formål

Borgeren får indsigt i stemme- og talefunktionen samt egen stemmeføring og talebrug.

Undervisningen sigter mod at forbedre de talemæssige og kommunikative muligheder.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den logopædiske udredning og kan, afhængigt af diagnosen, omhandle:

Øvelser til at styrke udtale, stemmestyrke, stemmekvalitet, herunder:

 • Artikulationsøvelser

 • Stemmeøvelser

 • Åndedrætsøvelser, f.eks. tilpasning af taleåndedræt til sætningslængde

 • Holdningskorrektion

 • Tonusregulering


Øvelser til at styrke andre kommunikationselementer, herunder:

 • Mimiske øvelser

 • Sprogmelodi

 • Taleinitiativ

 • Turtagning


Øvelser for at modvirke synkebesvær. 

Herudover kan ydelsen omfatte:
 
 • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner

 • Undervisningsrelateret fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang

 • Introduktion til alternative kommunikationsmidler som fx stemmeforstærker og lightwriter

 • Undervisningsrelateret psykologisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang.

 

 

 


Redaktør