444

​Dysartri, individuel undervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med kommunikationsvanskeligheder (dysartri) på grund af fremadskridende neurologiske sygdomme, hvor gruppeundervisning er direkte uhensigtsmæssig. 

Formål

Borgeren får indsigt i stemmens og talens funktion samt egen stemmeføring og talebrug. Undervisningen sigter mod at forbedre de talemæssige og kommunikative færdigheder.  

Indhold

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og kan, afhængigt af diagnosen, omhandle:

 • holdningskorrektion og muskelfunktion
 • åndedrætsregulering 
 • stemmeøvelser 
 • artikulationsøvelser
 • kommunikationsøvelser
 • sprogmelodi
 • mimiske øvelser
 • synkevanskeligheder.

Herudover kan ydelsen omfatte:

 • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner
 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
 • introduktion til alternative kommunikationshjælpemidler som fx stemmeforstærker og lightwriter
 • psykologisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang.Redaktør