445

​Cancer i mund og hals (HHC), individuel undervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Ydelsen er målrettet: 

 • borgere, der helt eller delvist har fået bortopereret struben (total laryngectomerede, hemi laryngectomerede)
 • borgere, der er blevet opereret og/eller strålebehandlet i mundhulen pga. cancer 
 • borgere, der midlertidigt eller permanent er kanylebærere.

Formål

Indsatsen skal gøre borgeren i stand til at kommunikere funktionelt så optimalt som muligt ud fra de givne fysiske forhold efter operation eller strålebehandling.

Indhold

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og kan ved total laryngectomi omhandle: 

 • undervisning i at frembringe talelyd
 • reducering af stomastøj
 • artikulationsundervisning
 • holdningskorrektion 
 • åndedrætsregulering
 • undervisning i stomafunktion, beskyttelse og introduktion til div. stomahjælpemidler som forudsætning for hensigtsmæssig kommunikation
 • hensigtsmæssige kommunikationsstrategier i relation til total laryngectomien.

Ved mundhulecancer kan undervisningen omhandle:
 • udspænding af stramme muskler på hals og underansigt 
 • oralmotorik
 • artikulation
 • ganeøvelser mhp. at reducere et åbent snøvl
 • kompensationsstrategier til minimering af læsp
 • holdningskorrektion
 • reetablering af den abdominale talerespiration, herunder tilpasning af fraselængden 
 • kompensationsstrategier i relation til xerostomi.

Ydelsen kan også omfatte:
 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
 • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide

Borgere, der skal gennemgå en total laryngectomi operation, tilbydes et besøg af en konsulent inden operationen. Konsulenten er selv total laryngectomeret.Redaktør