446

Stammen, løbsk tale, individuel undervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.


Målgruppe

Voksne med stammen eller løbsk tale (ICF grad 1 – 4).

Formål

Formålet er at reducere stammen og dens emotionelle, tankemæssige og kommunikative aspekter. Indsatsen skal hjælpe borgeren med at modificere sin stammen og komme til at tale mere flydende ved brug af hensigtsmæssig strategi. 

Indhold

Borgeren lærer at tale mere flydende og tydeligere (ved løbsk tale), og borgeren lærer at stamme på en mindre anstrengt måde. Dette styrker selvværdet og giver mere energi og spontanitet i talen. For at øge borgerens indsigt i sin stammen/løbske tale, men også i sine personlige ressourcer, anvendes video- og lydoptagelse i undervisningen. 

Ydelsen kan også omfatte:
  • psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning i relation til stammen
  • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
  • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. 


Værd at vide

Deltagerne vil ofte have gavn af såvel individuel undervisning som gruppeundervisning.Redaktør