447

Åndenød eller kronisk hoste - individuelt forløb

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne, Lov om folkeskolen, paragraf 20, stk. 2

Målgruppe

Børn og voksne med åndenød, ILO, EILO, VCD, paradoks respiration, kronisk sensorisk hoste (ICF-grad 1-4)

Formål 

Hvis borgeren har åndenød, ILO, EILO eller VCD er formålet at forbedre åndedrætsfunktionen, således at åndedrættet bliver optimeret og gerne funktionsdygtigt i forhold til borgerens aktiviteter. Borgeren får indsigt i åndedrættets funktion og egen vejrtrækning.

Hvis borgeren har kronisk sensorisk hoste er formålet at opnå en åndedrætsfunktion samt tale-stemmefunktion, der ikke udløser hoste. Kronisk sensorisk hoste udløses ofte af en uhensigtsmæssig koordinering af vejrtrækningen og/eller en uhensigtsmæssig koordinering af åndedræt og stemmefunktion. Indsatsen skal optimere åndedrætsfunktionen. 

Indhold

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og kan omfatte:

  • Åndedrættets og stemmens anatomi og fysiologi
  • Holdningskorrektion 
  • Muskelspændingsregulering af kroppen
  • Regulering af åndedrættet - i hvile, ved tale, ved fysisk aktivitet
  • Spændingsregulering af strubens muskler
  • Implementering af teknikker til hverdagen, inkl. situationer med forhøjet puls
Herudover kan ydelsen omfatte:

  • Psykologisk vurdering, rådgivning og vejledning i relation til borgerens åndedrætsvanskeligheder
  • Fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i relation til borgerens åndedrætsvanskeligheder
  • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Værd at vide

Undervisningsformen er fortrinsvis individuel. Når det skønnes hensigtsmæssigt for at nå undervisningens mål, kan nogle af timerne foregå på hold.

Det kan blive nødvendigt, at borgeren revurderer egen træningsindsats i forhold til grad og hyppighed af åndenød.

Forløb til børn igangsættes udelukkende efter aftale med kommunen. I undervisningsforløb med børn er deltagelse af forældre eller nærmeste pårørende nødvendig.Redaktør