448

Atypisk stemmebrug – individuelt forløb

​Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne  

Målgruppe

Borgere med tale-stemmevanskeligheder eller mutisme knyttet til psykiske lidelser som eksempelvis angst, PTSD, depression eller til funktionelle og/eller komplekse lidelser. Andre årsagssammenhænge kan forekomme.

Formål

Indsatsen skal genetablere og/eller normalisere stemmefunktionen og brugen af stemmen.

Indhold

Der foretages en logopædisk udredning, der oftest består af flere møder. Pårørende, mentor eller anden kontaktperson deltager ved behov.

I udredningen vurderes:

  • Borgerens kommunikative adfærd – gestik, mimik, kommunikative formåen, adfærd

  • Borgerens eget ønske om kommunikation og interaktion

  • Borgerens mulighed for og ønske om at genetablere stemmebrug og at arbejde med stemmen

  • Den evt. hørbare stemme 

  • Muligheden for etablering af tillidsforholdet mellem borger og logopæd, da det er en forudsætning for et gunstigt forløb.


Undervisningsforløbet iværksættes på baggrund af udredningen. Der indgår:

  • Etablering af et trygt arbejdsrum og arbejdsfællesskab, der imødekommer borgerens til enhver tid aktuelle ressourcer og behov 

  • Regulering af det autonome nervesystem

  • Etablering af stemmebrug 

  • Stabilisering af stemmebrug

  • Nye skridt i brugen af stemmen på baggrund af en løbende vurdering af nærmeste udviklingsmulighed

Undervisningen sigter mod brug af stemmen i hverdagen. 

Værd at vide

Udredningen og undervisningen vil oftest foregå i samarbejde med kommunens øvrige indsatsområder, mentorer eller andre. 

Indsatsen kan ved behov foregå i borgers hjem. 

Overvindelse af tale-/stemmeangst og genetablering og normalisering af stemmebrug for mennesker med svære psykiske lidelser som angst, PTSD etc. kan være en meget lang proces med små skridt, der tager år.
Redaktør