451

​Parkinson, introhold

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Ydelsen er et førstegangstilbud om undervisning til borgere med Parkinsons sygdom.

Formål

Borgeren får indsigt i stemmens og talens funktion samt egen stemmeføring og talebrug. Undervisningen sigter mod at fastholde de talemæssige og kommunikative færdigheder. Målet er således at forlænge den periode, hvor borgeren kan klare sig selvstændigt.  

Formålet med holdundervisningen er at styrke borgerens selvværd og muligheder for at interagere med andre. Erfaringen viser, at det at møde og spejle sig i andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at leve med betydelige funktionsnedsættelser. 

Indhold

Undervisningen tilrettelægges af fysioterapeut og logopæd på grundlag af den logopædiske udredning og kan, afhængigt af diagnosen, omhandle:

 • holdningskorrektion og muskelfunktion
 • åndedrætsregulering 
 • stemmeøvelser 
 • artikulationsøvelser
 • kommunikationsøvelser
 • sprogmelodi
 • mimiske øvelser
 • synkevanskeligheder.

Herudover kan ydelsen omfatte:

 • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner 
 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
 • introduktion til alternative kommunikationshjælpemidler som fx stemmeforstærker og lightwriter.

Værd at vide  

Der tilbydes gruppesamtale med de pårørende ved psykolog i relation til den ramte borgers forløb.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at undervisning i talestrategier kan forlænge den periode, hvor borgere med neurologiske lidelser kan fastholde talen. Redaktør