451

​Parkinson, introhold

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med Parkinsons sygdom.

Formål

Borgeren får indsigt i stemme- og talefunktionen samt egen stemmeføring og talebrug.

Undervisningen sigter mod at optimere de talemæssige og kommunikative muligheder. Målet er således at forlænge den periode, hvor borgeren kommunikativt kan klare sig selvstændigt.

Formålet med holdundervisningen er at styrke borgerens selvværd og muligheder for at interagere med andre. Erfaringen viser, at mødet med andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye handlemuligheder og bedre muligheder for at overføre nye strategier til hverdagen. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at leve med betydelige funktionsnedsættelser.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges af fysioterapeut og logopæd på grundlag af den logopædiske udredning og kan, afhængigt af diagnosen, omhandle:

Øvelser til at styrke udtale, stemmestyrke, stemmekvalitet, herunder:

 • Artikulationsøvelser
 • Stemmeøvelser
 • Åndedrætsøvelser, fx tilpasning af taleåndedræt til sætningslængde
 • Holdningskorrektion
 • Tonusregulering
Øvelser til at styrke andre kommunikationselementer, herunder:

 • Mimiske øvelser
 • Sprogmelodi
 • Taleinitiativ
 • Turtagning
Ud over dette kan ydelsen omfatte:

 • Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner
 • Fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning til optimering af stemme og tale
 • Introduktion til alternative kommunikationshjælpemidler som fx stemmeforstærker og lightwriter

Værd at vide

Der tilbydes gruppesamtale med de pårørende ved neuropsykolog i relation til den ramtes forløb.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at undervisning i optimerende og kompenserende tale- og kommunikationsstrategier kan forlænge den periode, hvor borgere med en neurologisk lidelse kan fastholde talefunktionen.
Redaktør