452

​Parkinson holdundervisning, fortsætter

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med Parkinsons sygdom, som tidligere har modtaget undervisning på introhold.

Formål

Da der er tale om en progredierende neurologisk lidelse, vil borgeren opleve en forværring i tale-, stemme-, og de kommunikative funktioner.

Borgeren får indsigt i de aktuelle funktionsnedsættelser.

Undervisningen sigter mod at opbygge de mest hensigtsmæssige kompenserende tale- og kommunikationsstrategier.

Formålet med holdundervisningen er at styrke borgerens taleinitiativ, talelyst og mulighed for at interagere med andre. Erfaringen viser, at holdundervisning giver mulighed for, i trygge rammer, at opøve og stabilisere kommunikationen med andre. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at leve med betydelige funktionsnedsættelser. 

Indhold

Undervisningen tilrettelægges af fysioterapeut og logopæd på grundlag af den logopædiske udredning samt evaluering af tidligere undervisningsforløb og kan omhandle: 

Øvelser til at styrke udtale, stemmestyrke, stemmekvalitet, herunder:

  • Artikulationsøvelser
  • Stemmeøvelser
  • Åndedrætsøvelser, fx tilpasning af taleåndedræt til sætningslængde
  • Holdningskorrektion
  • Tonusregulering 

Øvelser til at styrke andre kommunikationselementer, herunder:

  • Mimiske øvelser
  • Sprogmelodi
  • Taleinitiativ
  • Turtagning 

Øvelser for at modvirke synkebesvær

Der arbejdes videre med strategier og teknikker, der er indlært på Parkinson Introhold. Der sigtes mod at teknikker og strategier bliver mere automatiserede og indgår i hverdagens kommunikation med familie og omgangskreds.

Værd at vide

Der tilbydes gruppesamtale med de pårørende ved neuropsykolog i relation til den ramte borgers forløb.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at undervisning i talestrategier kan forlænge den periode, hvor borgere med neurologisk lidelse kan fastholde talen.
Redaktør