453

​Parkinson, opfølgende holdforløb

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med Parkinsons sygdom, som tidligere har modtaget et undervisningstilbud. 

Formål

Borgeren får indsigt i stemmens og talens funktion på det aktuelle funktionsniveau. Undervisningen sigter mod at tilpasse de talemæssige færdigheder og de kommunikative strategier til det nye svækkede funktionsniveau.

For at støtte den fortsatte overførsel til dagligdagen strækker undervisningsperioden sig over en længere periode end de andre holdforløb. 

Indhold

Der arbejdes videre med strategier og teknikker, der er indlært i tidligere undervisningsforløb. Der sigtes mod at teknikker og strategier bliver mere og mere automatiserede og indgår i hverdagens kommunikation med familie og omgangskreds. 

På holdet lægges hovedvægten af indholdet i undervisningen på at sikre transfer, bl.a. gennem samtale, oplæg og feedback indbyrdes mellem holddeltagerne.

Der vil her være fokus på kommunikationen som helhed med mimik, prosodi, taleinitiativ, turtagning samt på udtale, stemmestyrke og stemmekvalitet.

Værd at vide

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at undervisning i kommunikative funktioner kan forlænge den periode, hvor borgere med neurologiske lidelser kan fastholde talefunktionen. 

På hold er der en gruppedynamik, hvor læringsfladen lægger op til naturlig social interaktion, der sigter mod at skabe en ramme for initiativ og kommunikation.

 

 


Redaktør