453

​Parkinson holdundervisning, opfølgning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med Parkinsons sygdom, som tidligere har modtaget et undervisningstilbud. 

Formål

Borgeren får indsigt i stemmens og talens funktion samt egen stemmeføring og talebrug. Undervisningen sigter mod at fastholde de talemæssige færdigheder og de kommunikative strategier, som borgeren tidligere har lært. 

Indhold

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af tidligere forløb og er afhængigt af borgerens diagnostiske forløb. 

Undervisningen består af repetition og tilpasning af metoder og strategier til det aktuelle funktionsniveau. 

Værd at vide  

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at undervisning i talestrategier kan forlænge den periode, hvor borgere med neurologiske lidelser kan fastholde talen.  Redaktør