463

Stemmeundervisning, hold

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med stemme- og artikulationsvanskeligheder (ICF grad 1 – 4) af funktionel karakter. 

Holdet sammensættes ud fra funktionelle og pædagogiske overvejelser for at opnå bedst mulig dynamik og ligeværdig videndeling. 

Formål

Stemmeundervisningen sætter fokus på at mindske stemme- og talerelaterede gener og forbedre borgerens kommunikationsevne. Borgeren skal opnå indsigt i stemmens funktion og  stemmebrug. Indsatsen skal sikre en funktionsdygtig stemmeføring og artikulation. 

I mødet med andre med stemmevanskeligheder opstår der en fælles forståelse for problematikken og behovet for at ændre stemmevaner. Det styrker identitet og selvværd, samt højner overførselsværdien (transfer) af undervisningen. 

Indhold

Forløbet tilrettelægges af logopæd og fysioterapeut på grundlag af den logopædiske udredning. Med udgangspunkt i deltagernes funktionsniveau kan undervisningen omfatte:

  • holdningskorrektion
  • åndedrætsregulering
  • stemmeøvelser
  • artikulationsøvelser
  • tonusregulering.
Herudover kan ydelsen omfatte:

  • testning, funktionsprøver, observationer, m.v. når nødvendigt for at kvalificere udredningen
  • psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning i relation til borgerens stemmevanskeligheder.

Redaktør