475

​Stammen, løbsk tale, holdundervisning

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Voksne med stammen og/eller løbsk tale (ICF grad 1 – 4). 

Formål

Undervisningen på hold skal sikre, at deltagerne bliver i stand til at håndtere deres stammen/løbske tale. Kommunikationen bliver mere fri, og deltagerne får dermed en forbedret livskvalitet. 
I mødet med andre mennesker, der stammer og/eller har løbsk tale, opstår en fælles forståelse for stammeproblematikken, som kan styrke identitet og selvværd. 

Indhold

Der bliver i gruppen arbejdet med at stabilisere deltagernes taleteknikker i trygge og samtidig udfordrende rammer. Krop, emotioner, tanker, kommunikation og social adfærd indgår i arbejdet og vægtes ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til de enkelte deltagere på holdet. 
For at øge deltagernes indsigt i deres stammen, men også i deres personlige ressourcer, anvendes video- og lydoptagelse i undervisningen.

Ydelsen kan også omfatte: 

  • psykologisk vurdering, rådgivning/vejledning og samtaler i begrænset omfang
  • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning i begrænset omfang
  • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. 

Værd at vide

Deltagerne vil ofte have gavn af såvel individuel undervisning som gruppeundervisning.Redaktør