​​​​​​​​

Nervepåvirkning fx recurrensparese

Hvordan opnår borger et forbedret funktionsniveau med hensigtsmæssige strategier, der kompenserer for den nedsatte nervefunktion til et eller begge stemmebånd og/eller til mellemgulvet?​

​​​Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.
Lov om social service §12
Lov om social service §11, stk. 7
Lov om folkeskolen § 20 stk. 2 

Målgruppe

Borgere med gener relateret til påvirkning af stemmebåndsnerven (nervus recurrens og/eller nervus laryngeus superior) eller åndedrætsnerven (nervus phrenicus) (ICF grad 1 –4)  ​​

Forml

Indsatsen skal forbedre funktioner, der er påvirket af lammelsen; stemmefunktion, åndedrætsfunktion (indånding og udånding), hostefunktion således at borger opnår et forbedret funktionsniveau med hensigtsmæssige strategier, der kompenserer for den nedsatte nervefunktion til et eller begge stemmebånd og/eller til mellemgulvet.

Indho​​ld

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og omhandler afhængigt af diagnosen:
  • Åndedrætsregulering relateret til hverdagsaktiviteter; stillesiddende, fysisk aktivitet samt tale
  • Holdningskorrektion relateret til hensigtsmæssig kompensation af stemme-, åndedræt- og hostefunktion
  • Funktionsoptimering af det mobile stemmebånd                   
  • Kompenserende øvelser og strategier omhandlende eksempelvis toneleje, artikulation, klang, resonans
  • Almene kommunikationsråd
  • Hosteteknikker, der tager hensyn til lammelsen

Herudover kan ydelsen ved behov omfatte:
  • ​kropslig vurdering og rådgivning til optimering af stemme og tale
  • psykologisk vurdering og rådgivning i relation til borgers begrænsninger som følge af stemmevanskelighederne
  • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner

Værd at v​​ide

Undervisningsformen er som oftest individuel undervisning. 


Redaktør