Stemmetransformation

Hvordan kan en transpersons talestemme blive tilpasset til den respektive kønsidentitet og dermed blive så funktionsdygtig som muligt i forhold til dagligdagens stemmemæssige og kommunikative krav?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne. 
Lov om social service §12
Lov om social service §11, stk. 7
Lov om folkeskolen § 20 stk.2

Se yderligere: VEJ. nr. 9658 af 16/08/2018: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, punkt 10 Øvrige tilbud (”Den enkelte kan frit henvende sig til bopælskommunen mhp. en udredningssamtale til vurdering af tilbud om audiologopædisk specialundervisning til modificering af stemmen og talen.”)

Målg​​ruppe

Transpersoner med stemmevanskeligheder af funktionel eller organisk karakter som følge af forsøg på at tilpasse stemmen og taleklangen det køn,  som borgeren identificerer sig med. 

Borgere, hvis stemme ikke bliver opfattet som svarende til det køn, personen identificerer sig med.

Formål

Hvad enten borger er transmaskulin, transfeminin eller non-binær, kan der være et ønske om at ændre stemmen og talen, så den stemmer overens med borgers kønsidentitet.

Indsatsen skal etablere en sund stemmefunktion, hvor stemme og kønsidentitet passer sammen. En persons stemme er påvirket af de fysiske forhold i halsen. Stemmelæberne og svælget er større hos en person med mandligt fødselstildelt køn end hos en person med kvindeligt fødselstildelt køn, og dermed er stemmen dybere og taleklangen mørkere. Men strukturerne i hals og svælg er bevægelige, og det er muligt at arbejde med både tonehøjde og klang, så man kan gøre talestemmen højere, lysere og mere feminin eller lavere, mørkere og mere maskulin. 

Indsatsen skal sikre, at transpersoner lærer at bruge stemmen med udgangspunkt i de stemmemæssige muligheder, så en uhensigtsmæssig stemmebrug i form af fx fejlspændinger i stemmeorganet minimeres.

Indhold

Forløbet tilrettelægges på grundlag af den logopædiske udredning og omhandler afhængigt af undervisningsmålet:

  • holdningskorrektion relateret til hensigtsmæssig kompensation af stemme- og åndedrætsfunktion samt kropsaktivitet til understøttelse af tale
  • åndedrætsregulering relateret til hverdagsaktiviteter – stillesiddende, fysisk aktivitet samt tale
  • funktionsregulering af stemmens muskulatur
  • optimering af artikulation, klang, resonans
  • almene kommunikationsråd og stemmepleje 
  • stemmeøvelser

Herudover kan ydelsen omfatte:

  • kropslig vurdering og vejledning til optimering af stemme og tale
  • psykologisk vurdering og vejledning i relation til borgerens stemmevanskeligheder
  • rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner.

Vær​​d at vide

Undervisningsformen er fortrinsvis individuel undervisning. Når det skønnes hensigtsmæssig for at nå undervisningens mål, kan logopæden vælge at planlægge enkelte gruppesessioner med de transpersoner, som er i undervisning for at styrke den enkeltes undervisning.

Hvis transpersonen er i hormonbehandling, er det kun mandligt kønshormon, der påvirker stemmen, så den bliver dybere af sig selv. I den proces oplever nogen, at de mangler kontrol over stemmen, eller den kan blive træt eller hæs mv.

Tale-stemmeundervisning til børn igangsættes udelukkende efter aftale med kommunen.Redaktør