Organisering af teams

Fælles for alle tre kategorier er, at der arbejdes recovery-orienteret: Målet uanset kategori er, at beboeren skal komme sig helt eller delvist.

Ungeteam: Integreret behandling 
Et behandlingsforløb kendetegnes bl.a. ved, at en individuelt målrettet behandlingsplan følges systematisk. Behandlingsplan skal indeholde flere aspekter: Gruppesamtaler, individuelle indsatser, fokus på skole/arbejde eller aktivitetsliv er faste elementer – og planlægges på faste tider og dage. Behandlingsprogrammet skal være bygget op, så der arbejdes målrettet med et eller flere definerede mål. Behandlingsplanen skal indeholde indsatser på alle hverdage.

Udviklingsteam: Integreret indsats 
Den 'integre​rede indsats' er målrettet og systematisk, men knap så intensiv, som ved en behandlingsplan. Ugeprogrammet (og ikke behandlingsplanen) er her rammen for alle aktiviteterne. Ugeprogrammet skal ikke nødvendigvis indeholde tiltag hver dag, ligesom der heller ikke er krav om både individuelle- og gruppesamtaler. Omfanget af aftaler i ugeprogrammet skal dog stadig have en vis tyngde, da udvikling og progression er målet.

Støtteteam: Integreret støtte 
​'Integreret støtte' henviser til det samarbejde der foregår med Lundens ældre beboere, eller de beboere der ikke har ønsker om andet end et godt og roligt liv uden de store forandringer.  Her skal udarbejdes ugeprogrammer, hvor målet med indsatsen typisk er stabilisering, at undgå tilbagefald og sikre god livskvalitet. Ugeprogrammerne vil derfor have fokus på støtte og omsorg.

Redaktør